GSM Grudziądz logo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie

Historia spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie została wpisana do rejestru sądowego nr RS 297 2 listopada 1987 roku a od 1 stycznia 1988 roku rozpoczęła działalność gospodarczą. Administruje i zarządza budynkami wielorodzinnymi o ogólnej powierzchni 119.391,84 m2 . Ogólnie zarządza 1897 mieszkaniami 177 garażami. Ponadto jest właścicielem lokali użytkowo-handlowych o powierzchni 1053,07m2.

Spółdzielnia zarządza zasobami mieszkaniowymi położonymi w osiedlach:

• Zamenhofa
• Rejtana
• Studzienna
• Leśna Osada

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą i celem której jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych i posiadanych nieruchomości w należytym stanie technicznym.

Codzienność Spółdzielni to przede wszystkim prawidłowa eksploatacja zasobów, realizacji inwestycji i remontów, dbałość o dobrą kondycje finansową, porządek i bezpieczeństwo oraz szeroka działalność kulturalna.
Spółdzielnia to przede wszystkim członkowie, mieszkańcy i pracownicy zaangażowani w jej sprawne funkcjonowanie.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie

ul. Rejtana 43, 64-100 Leszno

tel. +48 65 526-77-23